Inteligentne rozwiązania budowlane z betonu

  Banner InnoTrans 2022 - Halle 25 - Stand 150.png  

  bflinnotrans2022.jpg

Odwiedź nas w dniach 20-23 września na stoisku 150 w hali 25 na targach InnoTrans w Berlinie!
 

Unbenannt-1.jpg

OCHRONA OBIEKTÓW, BARIERY PRZEJAZDOWE

Produkujemy fukcjonalne i estetyczne architektonicznie bariery przejazdowe SYSTEMU JURASCHEK przeznaczone do ochrony istotnych ze względów bezpieczeństwa, obiektów, np. zakładów energetycznych lub budynków użyteczności publicznej.

BUDYNKI Z GOTOWYCH ELEMENTÓW

Budynki z gotowych elementów są własną, podstawową kompetencją BFL.
Nasze budynki z prefabrykatów mogą zostać adaptowane niemal do wszelkich zastosowań, które można sobie wyobrazić.

SYSTEMY WYCHWYTYWANIA ŚCIEKÓW ZGODNE Z WHG

Jesteśmy producentem systemów wychwytujących dla potrzeb infrastruktury transportu drogowego i szynowego, w szczególności dla zabezpieczenia instalacji tankowania, urządzeń przeładunku cystern kolejowych oraz myjni do mycia zewnętrzne-
go należących do DBAG.

PREFABRYKATY DO WAG SAMOCHODOWYCH

Żelbetowe prefabrykaty do wag samochodowych z Lauchhammer to szybki montaż, niskie koszty budowy i wysoka efektywność ekonomiczna

 

PODZIEMNE INSTALACJE KABLOWE

Produkujemy bezspoinowe szyby kablowe – w budownictwie portów lotniczych, w obiektach przemysłowych i innych projektach infrastrukturalnych, przy wysokim poziomie wód gruntowych oraz znacznych obciążeniach

PREFABRYKATY ŻELBETOWE DLA BUDOWNICTWA TOROWEGO

Najwyższej jakości prefabrykowane płyty przejazdowe GTP  są praktycznie niezniszczalne wyróżniając się zarazem prostotą montażu, nieograniczoną żywotnością i niewątpliwą ekonomicznością.

INSTALACJE WODNE I ŚCIEKOWE

Jako przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w produktach zgodnych z przepisami prawa wodnego firma BFL dysponuje know how i odpowiednimi warunkami produkcji, by wytwarzać prefabrykaty stosowane w różnych instalacjach – od instalacji wody pitnej aż po instalacje z agresywnymi i niszczącymi beton mediami.

ELEMENTY SPECJALNE Z ŻELBETU

BFL wykonuje najwyższej jakości elementy specjalne dla najróżniejszych obszarów zastosowań: budowle specjalne , specjalne wsporniki kątowe, fundamenty z prefabrykatów

 


   EU_Sozialfonds_web.jpg 

Die fortschreitende Entwicklung neuer Technologien und die internationale Kundenorientierung machen es erforderlich, dass sich unsere Unternehmensgruppe kontinuierlich weiterentwickelt und sich zukunftsfest aufstellt. Mit unserem Engagement leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen. Ziele der Maßnahmen sind die nachhaltige Verbesserung der Fachkompetenzen unserer Beschäftigten und die Verbesserung der Ausbildungsqualität im Betrieb. Um langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten, legen wir großen Wert auf eine ganzheitliche Ausbildung aller Mitarbeiter und damit auf den systematischen Aufbau von unternehmensspezifischem Humankapital. Die Maßnahmen im Rahmen der Weiterbildungsrichtlinie und der Qualifizierten Ausbildung im Verbund werden durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert.

    MWAE_4C2.jpg  

Przedsiębiorstwo (BFL) należy do General Atomics Europe Gruppe
będąc tym samym częścią działa jącej globalnie grupy General Atomics.

letzte Änderung: 22.09.2022