Osoba kontaktowa

 

   Zakres
Osoby kontaktowe
Zakres kompetencji
Telefon
 
  Kierownictwo dystrybucji
 
 Marcus Schmidt

 
Wszystkie produkty

 
 +49 3574 7804 323
 
  Dystrybucja  Jochen Klauber  Budynki z prefabrykatów  +49 3574 7804 317
 
  Dystrybucja  Romy Engelmann  Wszystkie produkty  +49 3574 7804 451
 
  Dystrybucja region Polska  Anna Rak  Wszystkie produkty  +48 666 900 733
 
 
  Pracownicy biurowi
 
 Kathrin Linkert
 
  do spraw budynków z 
  prefabrykatów
 
  +49 3574 7804 316


Fax for all contacts Germany: +49 3574 2820

letzte Änderung: 15.12.2020