Elementy ochrony obiektu

System elementów BFL Juraschek do ochrony obiektów istotnych dla bezpieczeństwa.

BFL_Produkte_Objektschutz_1.jpg
BFL_Produkte_Objektschutz_2.jpg

Wszechstronność — przegląd obszarów zastosowań:

check.png

Elektrownie jądrowe

check.png

Depozyty

check.png

Instalacje chemiczne

check.png

Instytucje badawcze

check.png

Budynki użyteczności publicznej, ambasady

check.png

Systemy obronne

check.png

Ochrona mienia, w tym poszczególnych zagrożonych części budynku

check.png

Ochrona wizualna i dźwiękowa, ściany ochronne w zmiennym układzie o zróżnicowanej wysokości i głębokości

check.png

Ekranowanie w ochronie przed promieniowaniem iw obszarach zagrożonych wybuchem

check.png

Wiaty w specjalnej konstrukcji technicznej

check.png

Ściany oporowe, stopniowanie wysokości i głębokości, blokowanie w zależności od terenu

check.png

Obszary specjalne, np. B. do tarasowania terenu, nawierzchni, obrzeży

Typ A i Typ B - można elastycznie łączyć

Zabezpieczenie przejazdowe składa się zasadniczo z dwóch elementów (element stały typu A + element ścienny typu B), które można łączyć w elastyczne łańcuchy pochłaniające energię kinematyczną – linie ochronne.

Kompletny montaż można wykonać w bardzo krótkim czasie, bez skomplikowanych fundamentów i kotwienia, na zagęszczonej podsypce żwirowo-piaskowej lub istniejącej nawierzchni asfaltowej. Daje to znaczne korzyści ekonomiczne zarówno podczas początkowej konfiguracji, jak i podczas bieżącej eksploatacji:

 1. Bez konwencjonalnych prac konstrukcyjnych BFL-ELEMENTE SYSTEM-JURASCHEK można ustawić, wdrożyć, uzupełnić lub wymienić w trakcie bieżących działań zabezpieczających.<o:p></o:p>

 2. Niedodatnie, elastyczne połączenie elementów gwarantuje funkcjonalnie ukształtowane pazury i kości przegubu w formie połączenia wtykowego, bez żadnych pomocy, takich jak śruby itp.<o:p></o:p>

 3. Tymczasowy dostęp można utworzyć w krótkim czasie, bez szeroko zakrojonych przygotowań.<o:p></o:p>

 4. Obszary problematyczne, takie jak: B. zamki i połączenia budowlane można zwolnić bez dodatkowego kotwienia w gruncie lub na częściach budynku. Szczególnie wrażliwe obszary można w razie potrzeby łatwo wzmocnić, stosując jedną lub więcej kombinacji elementów pełnych.<o:p></o:p>

 5. Kieszeń w górnej części elementu pełnego umożliwia wykorzystanie zieleni jako koryta dla roślin.<o:p></o:p>

Więcej szczegółów:

Beton zbrojony:C 35 / 45
Wzmocnienie:B 500 B
Deskowanie stalowe:do odsłoniętych powierzchni betonowych
Element pełny – wymiary siatki typu A

dł. x szer. x wys. = 1,40 x 1,40 x 1,40 m
3 kotwy transportowe i montażowe ze stali nierdzewnej
Waga: ok. 6 t

Element ścienny – wymiary siatki typu B

B L x H = 1,40 x 1,35 m
2 kotwy transportowe i montażowe ze stali nierdzewnej
Waga: ok. 2 t

Planowanie statycznego zabezpieczenia przejazdu wymaga dokładnej znajomości procesów statycznych i dynamicznych w przypadku kolizji. Dlatego każde zabezpieczenie obiektu firmy BFL-ELEMENTE SYSTEM-JURASCHEK jest indywidualnie dopasowane do danego obiektu, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki:

 • Wymagany efekt ochronny zgodnie z koncepcją bezpieczeństwa obiektu; w razie potrzeby zgodnie z przewidzianym katalogiem środków,<o:p></o:p>

 • Przebieg terenu w zależności od zabezpieczanego obszaru,<o:p></o:p>

 • Ogólne aspekty projektowe,<o:p></o:p>

 • Specyfikacje klienta dotyczące elastyczności i możliwości rozbudowy.<o:p></o:p>

BFL_Produkte_Objektschutz_5.jpg
BFL_Produkte_Objektschutz_6.jpg

Dodatek BFL-ELEMENTE SYSTEM-JURASCHEK umożliwia ustawienie w linii, osi X, Y; Łuki, ugięcie 15° na złącze; serpentynowy, ugięcie 15° naprzemienne; Zróżnicowana wysokość, aby dostosować się do wznoszącego się lub opadającego terenu. Połączenie elementów typu A + B, uwzględniając różne układy w połączeniu ze śluzami pasażerskimi, umożliwia także dostosowanie do specjalnych sytuacji lokalnych.

Elementy przechodzą badania typu i z reguły nie wymagają dalszych atestów budowlanych:

 • BFL-ELEMENTE SYSTEM-JURASCHEK zostały przebadane w zakresie ochrony obiektów na zlecenie GRS – Gesellschaft für Reaktorsicherheit mbH, Kolonia – przez państwowy instytut badania materiałów Uniwersytetu w Karlsruhe.<o:p></o:p>

 • Doskonałe wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają funkcję ochronną elementów jako zabezpieczenia przejazdowego dla ochrony obiektów o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa.<o:p></o:p>

 • Dwa znormalizowane elementy podstawowe tworzą addytywny system kompozytowy, który jest w stanie absorbować siły rozciągające, ściskające i skręcające poprzez elastyczne, kształtowe połączenie złącza. Badania pokazują, że wysoki poziom odporności na obciążenia wzdłużne od dużych pojazdów terenowych bezpiecznie zapobiega przełamaniu zabezpieczenia przejazdu.<o:p></o:p>

BFL_Objektschutz_BUEV.jpg

BFL_Objektschutz_DIN.jpg

BFL_Objektschutz_Q1.jpg

BFL_Objektschutz_Sicher_mit_System.jpg

BFL_Objektschutz_TUEV_Sued.jpg

Elementy zabezpieczenia obiektu zostały zaprojektowane przez Dipl.-Ing. Reinhard Juraschek, niezależny architekt, Karlsruhe (autor) opracował w 1981 roku i podlega prawom autorskim.

Prawo majątkowe obejmuje przedmiot materialny, elementy oraz systemowe sposoby przedstawienia, takie jak rysunki i opisy, a także prawo publikacji.

Edycja statyczna:
GRUPA BUDOWLANA INŻYNIERIA
Inżynierowie-konsultanci VBI, inżynierowie testujący technologię budowlaną VPI | Karlsruhe, Mannheim, Berlin, Fryburg

Produkcja i sprzedaż:
Wyłączne prawo użytkowania w zakresie produkcji, dystrybucji i montażu BFL-ELEMENTE SYSTEM-JURASCHEK podlega następującym przepisom.

BFL_Produkte_Objektschutz_10.jpg
BFL_Produkte_Objektschutz_7.jpg
BFL_Produkte_Objektschutz_8.jpg
BFL_Produkte_Objektschutz_9.jpg

Partner kontaktowy

Masz szczegółowe pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym zespołem.

Anna Rak

Przedstawiciel handlowy

B + F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer