USŁUGI

Na życzenie oferujemy Państwu kompleksową usługę na zasadzie „wszystko z jednej ręki”

  • Udostępnienie gotowych do kontroli i skontrolowanych obliczeń statycznych
  • Skompletowanie - np. szybów - na terenie zakładu przez producenta i/lub własnych podwykonawców w pompy, armatury, powłoki zgodne z wymogami prawa wodnego, wykonanie konstrukcji stalowych, położenie fliz, prace podwykonawcze z innych dziedzin
  • Kompletne wyposażenie budynków z prefabrykatów na terenie zakładu przez producenta i/lub własnych podwykonawców w pompy, armatury, osprzęt elektrotechniczny, wykonanie prac ślusarskich, malarskich, dekarskich, prace podwykonawcze z innych dziedzin
  • Transport (drogowy, szynowy, wodny) na plac budowy, w tym transporty specjalne wraz z pozyskaniem specjalnych zezwoleń
  • Montaż łącznie z udostępnieniem dźwigu i np. spoinowaniem

     

     

     

     

letzte Änderung: 15.11.2015