Systemy wychwytywania ścieków zgodne z WHG 
  (Niemiecka Ustawa - Prawo Wodne)Systemy wychwytujące dla potrzeb infrastruktury transportu drogowego i szynowego, w szczególności dla zabezpieczenia instalacji tankowania, urządzeń przeładunku cystern kolejowych oraz myjni do mycia zewnętrznego należących do DBAG (Deutsche Bahn Aktiengesellschaft – Koleje Niemieckie AG), przewidziane również dla instalacji do ochrony gruntu i wód przed skażeniem chemikaliami, paliwami i innymi zanieczyszczającymi wodę substancjami.

Zalety systemów wychwytywania zanieczyszczeń BFL:

  • nieskomplikowany tryb atestacji - dostępny już atest DIBt
  • wysoka jakość dzięki wykonaniu gwarantującemu niezależność od warunków pogodowych z załączonym oświadczeniem producenta i świadectwami jakości
  • fabrycznie powlekane w celu sprostania najwyższym wymaganiom
  • nieskomplikowany montaż bez pracochłonnego fundamentowania

letzte Änderung: 07.07.2014