Stopka redakcyjna

My, czyli B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer, przedsiębiorstwo należące do General Atomics Europe Gruppe, cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i okazali zainteresowanie działalnością naszej firmy.

Operatorem niniejszej strony internetowej jest:

 

Spółka B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer jest prawnie reprezentowana przez dyrektorów zarządzających: Harald Robl i Hermann Stenzhorn

Rejestr handlowy Sądu Rejonowego Cottbus: Amtsgericht Cottbus, nr rej. HRB 4736
Numer identyfikacji podatkowej: DE812177541

Prawa autorskie do zdjęć
© imBild Frank B. Mehnert | Startseite, Produkte, Produkte/header,
© B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer | Startseite, Produkte, Produkte/header, News
© Foto & Grafikdesign H. Hilgenfeldt | Startseite/Luftbilder
© Tashatuvango — shutterstock.com | Unternehmen/header
© Robert Kneschke — shutterstock.com | Unternehmen_Qualitätsmanagement/header
© PureStock — fotosearch.de | Unternehmensgruppe/header
© Coloures-pic — fotolia.com | News/header
© Tashatuvango — shutterstock.com | News_Messen/header
© Zerbor — shutterstock.com | News_Presse/header
© Phonlamai Photo — shutterstock.com | News/header
© PureStock — fotosearch.de | Unternehmensgruppe/header
© Robert Kneschke — shutterstock.com | Downloads/header
© fredex — shutterstock.com | Kontaktseite header
© Fajne obrazki — shutterstock.com | Impressum/header

Ochrona danych
Zachodzi możliwość, iż przy korzystaniu z naszych usług zostaną Państwo poproszeni o podanie informacji odnośnie Państwa osobistych danych. Udzielenie odpowiedzi na takie pytania jest dobrowolne. Państwa osobiste dane będą zapisane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz przy czynnościach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa zapytania ofertowe.

Prawa Autorskie
© Copyright B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Treść niniejszej strony internetowej nie może być kopiowana, przetwarzana lub zmieniana dla celów komercyjnych. Nie może też być ona udostępniana podmiotom trzecim.

Znak firmowy
O ile nie podano inaczej wszystkie znaki firmowe pojawiające się na niniejszej stronie internetowej są chronione zgodnie z przepisami prawa znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności marki, oznaczenia modelu i logo

Odpowiedzialność
Udostępnione przez B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer informacje zostały przygotowane z wielką starannością. Błędów nie da się jednak całkowicie wykluczyć. Za szkody wynikłe z korzystania z naszych stron nie ponosimy odpowiedzialności, z wyjątkiem przypadków, gdy doszłoby do umyślnego lub rażącego niedbalstwa ze strony B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer lub któregoś z ustawowych przedstawicieli spółki czy też osób wykonujących jej zobowiązania. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód na osobach lub odpowiedzialności w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt. O ile nie odsyłamy do stron internetowych innych podmiotów (np. przez linki), chodzi wyłącznie o wskazanie na treści publikowane przez inne podmioty, których to treści sobie pod żadnym względem nie przywłaszczamy. Za nie należące do nas strony internetowe, do których odsyłamy, odpowiedzialni są wyłącznie operatorzy tychże stron.

letzte Änderung: 21.05.2019